Obrasci

Putem ovog sistema potrebno je da izvršite upload svih dokumenata koji se traže konkursom. Neki od njih su i obrasci koje možete preuzeti klikom na sljedeće linkove:

Obraci program 1 i program 2:

2021_NP1.1 Projektni prijedlog
2021_NP1.1 P1_Reference i Izvori
2021_NP1.1 P2_Finansijski predracun
2021_NP1.1 P3_Biografije i bibliografije
2021_NP1.1 P4_Raspoloziva infrastruktura
2021_NP1.1 P5_Saopstenje
2021_NP1.1 P6_Lista Recenzenata
2021_NP1.1 P7_Kontrolni obrazac
2021_NP1.2 Administrativni podaci
2021_NP1.3 Izjava 1

Obrasci program 3:

2021_NP4
2021_NP5

 

Na uvid možete pogledati i kriterije i vrednovanje:

Kriterij i vrednovanje