Projekti

Prijava projekta - Program 1

Sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojih projekata od posebnog interesa za Kanton Sarajevo.

Dodaj novu prijavu projekta Prijava projekta - Program 1 .

Prijava projekta - Program 2

Sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojih projekata čiji su nosioci mladi naučnici/istraživači/ce.

Dodaj novu prijavu projekta Prijava projekta - Program 2 .

Prijava projekta - Program 3

Sufinansiranje izdavanja naučnih časopisa i članarine u međunarodnim naučnoistraživačkim organizacijama i tijelima u 2021. godini.

Dodaj novu prijavu projekta Prijava projekta - Program 3 .

Izjava o privatnosti

Imena i email adrese voditelja projekta i članova tima koristiće se isključivo za navedene svrhe prijave naučno istraživačkih projekata i neće biti dostupne u bilo koje druge svrhe niti bilo kojoj drugoj strani.