Obavještenja

Broj: 27-02-11-21880-4/21
Sarajevo, 7. 6. 2021. godine

O B A V J E Š T E NJ E

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo obavještava aplikante na „Javni poziv za sufinasiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu“, da pitanja u vezi sa javnim pozivom mogu poslati, najkasnije do srijede 9.6.2021. godine, na e-mail nir@ks.gov.ba.
Odgovori na pristigla pitanja će biti objavljena u četvrtak 10.6.2021. godine na web stranici http://nir.ks.gov.ba dio FAQ.
M I N I S T R I C A
Prof. dr. Melika Husić-Mehmedović, s.r

 

Obavještenje - 27.05.2021.